Vælg en side

Terms and Conditions

Sidst opdateret: 16. maj 2022

Læs venligst disse vilkår og betingelser omhyggeligt, før du bruger vores service.

Fortolkning og definitioner

Fortolkning

De ord, som hvor det første bogstav er stort, har under følgende definitioner samme betydning, uanset om de forekommer i ental eller flertal.

Definitioner

I forbindelse med disse vilkår og betingelser:

Applikationen betyder det softwareprogram, som Selskabet stiller til rådighed, og som downloades af Dig på en hvilken som helst elektronisk enhed med navnet Navipair.

Application Store betyder den digitale distributionstjeneste, der drives og udvikles af Apple Inc. (Apple App Store) eller Google Inc. (Google Play Store), hvor applikationen er blevet downloadet.

Tilknyttet betyder en enhed, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med en part, hvor “kontrol” betyder ejerskab af 50% eller mere af aktierne, egenkapitalinteressen eller andre værdipapirer, der er berettiget til at stemme til valg af direktører eller anden forvaltningsmyndighed.

Konto betyder en unik konto, der er oprettet for dig for at få adgang til vores tjeneste eller dele af vores tjeneste.

Land henviser til: Danmark

Virksomheden (i denne aftale benævnt enten “Virksomheden”, “Vi”, “Os” eller “Vores”) henviser til Navipair ApS, Dalby Møllevej 23, 6000 Kolding.

Indhold henviser til indhold såsom tekst, billeder eller andre oplysninger, der kan sendes, uploades, linkes til eller på anden måde stilles til rådighed af dig, uanset formen af dette indhold.

Enhed betyder enhver enhed, der kan få adgang til tjenesten, såsom en computer, en mobiltelefon eller en digital tablet.

Feedback betyder feedback, innovationer eller forslag sendt af dig vedrørende attributter, ydeevne eller funktioner i vores service.

Gratis prøveperiode henviser til en begrænset periode, der kan være gratis, når du køber et abonnement.

Kampagner henviser til konkurrencer, lotterier eller andre kampagner, der tilbydes gennem tjenesten.

Service henviser til applikationen.

Abonnementer henviser til de tjenester eller adgang til tjenesten, der tilbydes på abonnementsbasis af virksomheden til dig.

Vilkår og betingelser (også kaldet “vilkår”) betyder disse vilkår og betingelser, der udgør hele aftalen mellem dig og virksomheden vedrørende brugen af tjenesten.

Tredjeparts sociale medietjeneste betyder alle tjenester eller indhold (herunder data, information, produkter eller tjenester), der leveres af en tredjepart, og som kan vises, inkluderes eller stilles til rådighed af tjenesten.

Du betyder den person, der får adgang til eller bruger tjenesten, eller virksomheden eller en anden juridisk enhed, på hvis vegne en sådan person får adgang til eller bruger tjenesten, alt efter hvad der er relevant.

Bekræftelse

Dette er vilkårene og betingelserne for brugen af denne tjeneste og den aftale, der fungerer mellem dig og virksomheden. Disse vilkår og betingelser angiver rettigheder og forpligtelser for alle brugere vedrørende brugen af tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er betinget af din accept af og overholdelse af disse vilkår og betingelser. Disse vilkår og betingelser gælder for alle besøgende, brugere og andre, der får adgang til eller bruger tjenesten.

Ved at få adgang til eller bruge tjenesten accepterer du at være bundet af disse vilkår og betingelser. Hvis du er uenig i nogen del af disse vilkår og betingelser, kan du ikke få adgang til tjenesten.

Du repræsenterer, at du er over 18 år. Virksomheden tillader ikke personer under 18 år at bruge tjenesten.

Din adgang til og brug af tjenesten er også betinget af din accept af og overholdelse af virksomhedens fortrolighedspolitik. Vores fortrolighedspolitik beskriver vores politikker og procedurer for indsamling, brug og videregivelse af dine personlige oplysninger, når du bruger applikationen eller webstedet, og fortæller dig om dine privatlivsrettigheder, og hvordan loven beskytter dig. Læs venligst vores fortrolighedspolitik omhyggeligt, før du bruger vores service.

Abonnementer

Abonnementsperiode

Tjenesten eller nogle dele af tjenesten er kun tilgængelig med et betalt abonnement. Du vil blive faktureret på forhånd på tilbagevendende og periodisk basis (såsom dagligt, ugentligt, månedligt eller årligt), afhængigt af den type abonnementsplan, du vælger, når du køber abonnementet.

Ved udgangen af hver periode fornyes dit abonnement automatisk under nøjagtig de samme betingelser, medmindre du annullerer det, eller virksomheden annullerer det.

Annullering af abonnement

Du kan annullere fornyelsen af dit abonnement enten via siden med dine kontoindstillinger eller ved at kontakte virksomheden. Du vil ikke modtage en refusion for de gebyrer, du allerede har betalt for din nuværende abonnementsperiode, og du vil kunne få adgang til tjenesten indtil udgangen af din nuværende abonnementsperiode.

Fakturering

Du skal give virksomheden nøjagtige og fuldstændige faktureringsoplysninger, herunder fulde navn, adresse, stat, postnummer, telefonnummer og en gyldig betalingsmetode.

Hvis automatisk fakturering af en eller anden grund ikke finder sted, udsteder virksomheden en elektronisk faktura, der angiver, at du skal fortsætte manuelt inden for en bestemt fristdato med den fulde betaling svarende til faktureringsperioden som angivet på fakturaen.

Gebyrændringer

Selskabet kan efter eget skøn og til enhver tid ændre abonnementsgebyrerne. Enhver ændring af abonnementsgebyret træder i kraft ved udgangen af den på det tidspunkt aktuelle abonnementsperiode.

Virksomheden vil give dig et rimeligt forudgående varsel om enhver ændring i abonnementsgebyrer for at give dig mulighed for at opsige dit abonnement, før en sådan ændring træder i kraft.

Din fortsatte brug af tjenesten, efter at ændringen af abonnementsgebyret træder i kraft, udgør din aftale om at betale det ændrede abonnementsgebyrbeløb.

Restitutioner

Medmindre det er påkrævet ved lov, refunderes betalte abonnementsgebyrer ikke.

Visse anmodninger om refusion af abonnementer kan overvejes af selskabet fra sag til sag og gives efter selskabets eget skøn.

Gratis prøveversion

Virksomheden kan efter eget skøn tilbyde et abonnement med en gratis prøveperiode i en begrænset periode.

Du kan blive bedt om at indtaste dine faktureringsoplysninger for at tilmelde dig den gratis prøveperiode.

Hvis du indtaster dine faktureringsoplysninger, når du tilmelder dig en gratis prøveperiode, vil du ikke blive opkrævet af virksomheden, før den gratis prøveperiode er udløbet. På den sidste dag i den gratis prøveperiode vil du, medmindre du har opsagt dit abonnement, automatisk blive opkrævet de gældende abonnementsgebyrer for den type abonnement, du har valgt.

Til enhver tid og uden varsel forbeholder virksomheden sig ret til at (i) ændre vilkårene og betingelserne for tilbuddet om gratis prøveperiode eller (ii) annullere et sådant tilbud om gratis prøveperiode.

Kampagner

Alle kampagner, der stilles til rådighed via tjenesten, kan være underlagt regler, der er adskilt fra disse vilkår.

Hvis du deltager i kampagner, bedes du gennemgå de gældende regler samt vores fortrolighedspolitik. Hvis reglerne for en kampagne er i konflikt med disse vilkår, gælder kampagnereglerne.

Brugerkonti

Når du opretter en konto hos os, skal du til enhver tid give os oplysninger, der er nøjagtige, fuldstændige og aktuelle. Undladelse af at gøre dette udgør en overtrædelse af vilkårene, hvilket kan resultere i øjeblikkelig opsigelse af din konto på vores service.

Du er ansvarlig for at beskytte den adgangskode, du bruger til at få adgang til tjenesten, og for eventuelle aktiviteter eller handlinger under din adgangskode, uanset om din adgangskode er hos vores tjeneste eller en tredjeparts social medietjeneste.

Du accepterer ikke at videregive din adgangskode til nogen tredjepart. Du skal underrette os straks, når du bliver opmærksom på ethvert brud på sikkerheden eller uautoriseret brug af din konto.

Du må ikke bruge navnet på en anden person eller enhed som brugernavn, eller som ikke er lovligt tilgængeligt til brug, et navn eller varemærke, der er underlagt andre personers eller enheders rettigheder end dig uden passende tilladelse, eller et navn, der på anden måde er stødende, vulgært eller uanstændigt.

Indhold

Din ret til at slå indhold op

Vores service giver dig mulighed for at sende indhold. Du er ansvarlig for det indhold, du sender til tjenesten, herunder dets lovlighed, pålidelighed og hensigtsmæssighed.

Ved at sende indhold til tjenesten giver du os ret og licens til at bruge, ændre, offentligt udføre, offentligt vise, reproducere og distribuere sådant indhold på og gennem tjenesten. Du bevarer alle dine rettigheder til alt indhold, du indsender, poster eller viser på eller via tjenesten, og du er ansvarlig for at beskytte disse rettigheder. Du accepterer, at denne licens inkluderer retten for os til at gøre dit indhold tilgængeligt for andre brugere af tjenesten, som også kan bruge dit indhold underlagt disse vilkår.

Du erklærer og garanterer, at: (i) indholdet er dit (du ejer det), eller at du har ret til at bruge det og give os de rettigheder og licenser, der er angivet i disse vilkår, og (ii) at udstationering af dit indhold på eller via tjenesten ikke krænker privatlivets fred, reklamerettigheder, ophavsret, kontraktrettigheder eller andre rettigheder for nogen person.

Begrænsninger for indhold

Virksomheden er ikke ansvarlig for indholdet af tjenestens brugere. Du forstår og accepterer udtrykkeligt, at du er eneansvarlig for indholdet og for al aktivitet, der finder sted under din konto, uanset om det gøres af dig eller en tredjepart, der bruger din konto.

Du må ikke overføre indhold, der er ulovligt, stødende, foruroligende, beregnet til at afsky, true, injurierende, ærekrænkende, uanstændigt eller på anden måde anstødeligt. Eksempler på sådant anstødeligt indhold omfatter, men er ikke begrænset til, følgende:

 • Ulovlig eller fremme af ulovlig aktivitet.
 • Ærekrænkende, diskriminerende eller ondskabsfuldt indhold, herunder referencer eller kommentarer om religion, race, seksuel orientering, køn, national/etnisk oprindelse eller andre målgrupper.
 • Spam, maskine – eller tilfældigt – genereret, der udgør uautoriseret eller uopfordret reklame, kædebreve, enhver anden form for uautoriseret opfordring eller enhver form for lotteri eller spil.
 • Indeholder eller installerer vira, orme, malware, trojanske heste eller andet indhold, der er designet eller beregnet til at forstyrre, beskadige eller begrænse funktionen af software, hardware eller telekommunikationsudstyr eller til at beskadige eller få uautoriseret adgang til data eller andre oplysninger om en tredjepart.
 • Krænkning af enhver parts ejendomsrettigheder, herunder patent, varemærke, forretningshemmelighed, ophavsret, ret til offentliggørelse eller andre rettigheder.
 • Udgiver sig for at være en anden person eller enhed, herunder virksomheden og dens medarbejdere eller repræsentanter.
 • Krænkelse af privatlivets fred for enhver tredjepart.
 • Falske oplysninger og funktioner.

Virksomheden forbeholder sig ret til, men ikke forpligtelse, efter eget skøn at afgøre, om noget indhold er passende og overholder disse vilkår, afvise eller fjerne dette indhold. Virksomheden forbeholder sig endvidere ret til at foretage formatering og redigeringer og ændre måden for ethvert indhold. Virksomheden kan også begrænse eller tilbagekalde brugen af tjenesten, hvis du sender sådant anstødeligt indhold. Da virksomheden ikke kan kontrollere alt indhold, der er indsendt af brugere og / eller tredjeparter på tjenesten, accepterer du at bruge tjenesten på egen risiko. Du forstår, at du ved at bruge tjenesten kan blive udsat for indhold, som du kan finde stødende, uanstændigt, forkert eller anstødeligt, og du accepterer, at virksomheden under ingen omstændigheder vil være ansvarlig på nogen måde for noget indhold, herunder eventuelle fejl eller udeladelser i noget indhold eller tab eller skade af nogen art, der opstår som følge af din brug af indhold.

Sikkerhedskopiering af indhold

Selvom der udføres regelmæssige sikkerhedskopier af indhold, garanterer virksomheden ikke, at der ikke vil være tab eller korruption af data.

Korrupte eller ugyldige sikkerhedskopieringspunkter kan være forårsaget af, uden begrænsning, indhold, der er beskadiget, før det sikkerhedskopieres, eller som ændres i løbet af den tid, en sikkerhedskopi udføres.

Virksomheden vil yde support og forsøge at fejlfinde eventuelle kendte eller opdagede problemer, der kan påvirke sikkerhedskopierne af indhold. Men du anerkender, at virksomheden ikke har noget ansvar i forbindelse med integriteten af indhold eller manglende succesfuld gendannelse af indhold til en brugbar tilstand.

Du accepterer at opretholde en komplet og nøjagtig kopi af ethvert indhold på et sted, der er uafhængigt af tjenesten.

Politik om ophavsret

Krænkelse af intellektuel ejendomsret

Vi respekterer andres intellektuelle ejendomsrettigheder. Det er vores politik at reagere på ethvert krav om, at indhold, der er lagt ud på tjenesten, krænker en krænkelse af ophavsretten eller anden intellektuel ejendomsret for enhver person.

Hvis du er ophavsretsejer eller autoriseret på vegne af en, og du mener, at det ophavsretligt beskyttede værk er blevet kopieret på en måde, der udgør krænkelse af ophavsretten, der finder sted gennem tjenesten, skal du indsende din meddelelse skriftligt til vores copyright-agent via e-mail på info@navipair.com og inkludere i din meddelelse en detaljeret beskrivelse af den påståede krænkelse.

Du kan blive holdt ansvarlig for skader (herunder omkostninger og advokatsalærer) for at give et forkert billede af, at noget indhold krænker din ophavsret.

DMCA-meddelelse og DMCA-procedure for krav om krænkelse af ophavsret

Du kan indsende en anmeldelse i henhold til Digital Millennium Copyright Act (DMCA) ved at give vores Copyright Agent følgende oplysninger skriftligt (se 17 U.S.C 512(c)(3) for yderligere oplysninger):

 • En elektronisk eller fysisk underskrift af den person, der er autoriseret til at handle på vegne af ejeren af ophavsrettens interesse.
 • En beskrivelse af det ophavsretligt beskyttede værk, som du hævder er blevet krænket, herunder URL’en (dvs. websideadressen) på det sted, hvor det ophavsretligt beskyttede værk findes, eller en kopi af det ophavsretligt beskyttede værk.
 • Identifikation af URL’en eller en anden specifik placering på tjenesten, hvor det materiale, som du hævder er krænkende, er placeret.
 • Din adresse, telefonnummer og e-mailadresse.
 • En erklæring fra dig om, at du i god tro mener, at den omstridte brug ikke er godkendt af ophavsretsejeren, dennes agent eller loven.
 • En erklæring fra dig, fremsat under straf for mened, om, at ovenstående oplysninger i din meddelelse er korrekte, og at du er ophavsretsejer eller autoriseret til at handle på ophavsretsejerens vegne.

Du kan kontakte vores ophavsretsagent via e-mail på info@navipair.com. Efter modtagelse af en meddelelse vil virksomheden træffe de foranstaltninger, som den efter eget skøn finder passende, herunder fjernelse af det anfægtede indhold fra tjenesten.

Intellektuel ejendomsret

Tjenesten og dens oprindelige indhold (undtagen indhold leveret af dig eller andre brugere), funktioner og funktionalitet er og forbliver selskabets og dets licensgiveres eksklusive ejendom.

Tjenesten er beskyttet af ophavsret, varemærke og andre love i både landet og udlandet.

Vores varemærker og vareudstyr må ikke bruges i forbindelse med noget produkt eller nogen tjeneste uden forudgående skriftligt samtykke fra virksomheden.

Din feedback til os

Du tildeler alle rettigheder, adkomst og interesse i enhver feedback, du giver virksomheden. Hvis en sådan overdragelse af en eller anden grund er ineffektiv, accepterer du at give virksomheden en ikke-eksklusiv, evig, uigenkaldelig, royaltyfri, verdensomspændende ret og licens til at bruge, reproducere, videregive, underlicensere, distribuere, ændre og udnytte sådan feedback uden begrænsning.

Links til andre websteder

Vores service kan indeholde links til tredjepartswebsteder eller -tjenester, der ikke ejes eller kontrolleres af virksomheden.

Virksomheden har ingen kontrol over og påtager sig intet ansvar for indholdet, privatlivspolitikkerne eller praksis på tredjepartswebsteder eller -tjenester. Du anerkender og accepterer endvidere, at virksomheden ikke er ansvarlig eller ansvarlig, direkte eller indirekte, for skader eller tab forårsaget eller påstået at være forårsaget af eller i forbindelse med brugen af eller afhængigheden af sådant indhold, varer eller tjenester, der er tilgængelige på eller via sådanne websteder eller tjenester.

Vi anbefaler på det kraftigste, at du læser vilkår og betingelser og privatlivspolitikker for tredjepartswebsteder eller -tjenester, som du besøger.

Opsigelse

Vi kan opsige eller suspendere din konto øjeblikkeligt uden forudgående varsel eller ansvar af en hvilken som helst grund, herunder uden begrænsning, hvis du overtræder disse vilkår og betingelser.

Ved opsigelse ophører din ret til at bruge tjenesten øjeblikkeligt. Hvis du ønsker at opsige din konto, kan du blot ophøre med at bruge tjenesten.

Begrænsning af ansvar

Uanset eventuelle skader, som du måtte pådrage dig, er hele selskabets og dets leverandørers ansvar i henhold til enhver bestemmelse i disse vilkår og dit eksklusive retsmiddel for alt det foregående begrænset til det beløb, du faktisk har betalt gennem tjenesten eller 100 USD, hvis du ikke har købt noget gennem tjenesten.

I det maksimale omfang det er tilladt i henhold til gældende lov, er selskabet eller dets leverandører under ingen omstændigheder ansvarlige for særlige, tilfældige, indirekte eller følgeskader overhovedet (herunder, men ikke begrænset til, skader for tab af fortjeneste, tab af data eller anden information, for forretningsafbrydelse, for personskade, tab af privatlivets fred, der opstår som følge af eller på nogen måde relateret til brugen af eller manglende evne til at bruge tjenesten,  tredjepartssoftware og/eller tredjepartshardware, der bruges sammen med Tjenesten eller på anden måde i forbindelse med en bestemmelse i disse Vilkår), selvom Virksomheden eller en leverandør er blevet underrettet om muligheden for sådanne skader, og selvom afhjælpningen ikke opfylder sit væsentlige formål.

Nogle stater tillader ikke udelukkelse af underforståede garantier eller begrænsning af ansvar for tilfældige skader eller følgeskader, hvilket betyder, at nogle af ovenstående begrænsninger muligvis ikke gælder. I disse stater vil hver parts ansvar være begrænset i det omfang, loven tillader det.

“SOM DEN ER OG FOREFINDES” og “SOM TILGÆNGELIG” Ansvarsfraskrivelse

Tjenesten leveres til dig “SOM DEN ER” og “SOM TILGÆNGELIG” og med alle fejl og mangler uden garanti af nogen art. I det maksimale omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, fraskriver selskabet sig på egne vegne og på vegne af dets tilknyttede selskaber og dets og deres respektive licensgivere og tjenesteudbydere udtrykkeligt alle garantier, hvad enten de er udtrykkelige, underforståede, lovbestemte eller på anden måde, med hensyn til tjenesten, herunder alle underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål, titel og ikke-krænkelse,  og garantier, der kan opstå som følge af handel, udførelsesforløb, brug eller handelspraksis. Uden begrænsning af det foregående giver virksomheden ingen garanti eller forpligtelse og giver ingen erklæring af nogen art om, at tjenesten vil opfylde dine krav, opnå de tilsigtede resultater, være kompatibel eller arbejde med anden software, applikationer, systemer eller tjenester, fungere uden afbrydelse, opfylde nogen præstations- eller pålidelighedsstandarder eller være fejlfri, eller at eventuelle fejl eller mangler kan eller vil blive rettet.

Uden at begrænse det foregående fremsætter hverken virksomheden eller nogen af virksomhedens udbydere nogen repræsentation eller garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået: (i) med hensyn til driften eller tilgængeligheden af tjenesten eller de oplysninger, indhold og materialer eller produkter, der er inkluderet deri; (ii) at tjenesten vil være uafbrudt eller fejlfri; (iii) med hensyn til nøjagtigheden, pålideligheden eller valutaen af oplysninger eller indhold, der leveres via tjenesten; eller (iv) at Tjenesten, dens servere, indholdet eller e-mails sendt fra eller på vegne af Virksomheden er fri for vira, scripts, trojanske heste, orme, malware, tidsbomber eller andre skadelige komponenter.

Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse af visse typer garantier eller begrænsninger af en forbrugers gældende lovbestemte rettigheder, så nogle eller alle ovenstående undtagelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Men i et sådant tilfælde skal de udelukkelser og begrænsninger, der er angivet i dette afsnit, i videst muligt omfang håndhæves i henhold til gældende lov.

Gældende lov

Landets love, med undtagelse af dets lovvalgsregler, regulerer disse vilkår og din brug af tjenesten. Din brug af applikationen kan også være underlagt andre lokale, statslige, nationale eller internationale love.

Bilæggelse af tvister

Hvis du har nogen bekymring eller tvist om tjenesten, accepterer du først at forsøge at løse tvisten uformelt ved at kontakte virksomheden.

For brugere af Den Europæiske Union (EU)

Hvis du er forbruger i EU, vil du være omfattet af eventuelle obligatoriske bestemmelser i lovgivningen i det land, hvor du er bosiddende.

Bestemmelser om slutanvendelse i USA’s føderale regering

Hvis du er en amerikansk føderal regeringsslutbruger, er vores tjeneste en “kommerciel vare”, som dette udtryk er defineret i 48 C.F.R. §2.101.

Overholdelse af lovgivningen i USA

Du erklærer og garanterer, at (i) du ikke befinder dig i et land, der er underlagt den amerikanske regerings embargo, eller som er blevet udpeget af den amerikanske regering som et “terroriststøttende” land, og (ii) du ikke er opført på nogen amerikansk regerings liste over forbudte eller begrænsede parter.

Vilkårenes uafhængighed og afkald

Vilkårenes uafhængighed

Hvis en bestemmelse i disse vilkår anses for ikke at kunne håndhæves eller er ugyldig, vil en sådan bestemmelse blive ændret og fortolket for at nå målene med en sådan bestemmelse i videst muligt omfang i henhold til gældende lov, og de resterende bestemmelser vil fortsætte med fuld kraft og virkning.

Ophævelse

Medmindre andet er angivet heri, vil undladelse af at udøve en rettighed eller kræve opfyldelse af en forpligtelse i henhold til disse vilkår ikke påvirke en parts evne til at udøve en sådan ret eller kræve en sådan opfyldelse på noget tidspunkt derefter, og frafaldet af et brud udgør heller ikke et afkald på nogen efterfølgende overtrædelse.

Oversættelse Tolkning

Disse vilkår og betingelser kan være blevet oversat, hvis vi har gjort dem tilgængelige for dig på vores tjeneste. Du accepterer, at den originale engelske tekst har forrang i tilfælde af en tvist.

Ændringer af disse vilkår og betingelser

Vi forbeholder os ret til efter eget skøn at ændre eller erstatte disse vilkår til enhver tid. Hvis en revision er væsentlig, vil vi gøre en rimelig indsats for at give mindst 30 dages varsel, inden nye vilkår træder i kraft. Hvad der udgør en væsentlig ændring, afgøres efter vores eget skøn.

Ved at fortsætte med at få adgang til eller bruge vores tjeneste, efter at disse revisioner træder i kraft, accepterer du at være bundet af de reviderede vilkår. Hvis du ikke accepterer de nye vilkår, helt eller delvist, skal du stoppe med at bruge hjemmesiden og tjenesten.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål om disse vilkår og betingelser, kan du kontakte os:

Via e-mail: info@navipair.com